Mierzeja
Mierzeja
Mierzeja
Mierzeja
16 lat mierzeja.com

WYBIERZ KATEGORIĘ

WYBIERZ MIEJSCOWOŚĆ

Westerplatte

Westerplatte to p?łwysep w Gdańsku, przy ujściu Martwej Wisły. Kiedyś było to miejsce letniskowe, gdzie było kilka domk?w letniskowych. P?źniej w okresie 1926-39 znajdowała się tu polska Wojskowa Składnica Tranzytowa. Zgodnie z postanowieniami Ligi Narod?w z 9 XII 1925 Polska uzyskała prawo do stacjonowania oddziału wartowniczego w sile 88 żołnierzy (2 oficer?w, 20 podoficer?w i 66 szeregowc?w). 31 XII 1925 Polska przejęła teren Westerplatte.

W 1939 wobec zaostrzenia się stosunk?w niem.-pol. załogę Westerplatte wzmocniono do 182 żołnierzy (w tym 5 oficer?w i 1 lekarz) i wyposażono w broń ciężką piechoty: 4 moździerze; 2 działka ppanc. 37mm i działo piechoty 75 min oraz 16 ckm, 17 rkm i 8 lkm; 160 karabin?w, 40 pistolet?w, ok. 1000 granat?w (dca mjr H. Sucharski, zastępca kpt. F. Dąbrowski). Na Westerplatte było 5 betonowych wartowni i przystosowane do obrony koszary; w sierpniu zostały zbudowane umocnienia polowe. 25 VIII 1939 przybył do Gdańska pod pretekstem "wizyty kurtuazyjnej" niem. pancernik Schleswig-Holstein.

1 IX o godz. 4.45 otworzył on na Westerplatte ogień z 19 dział kalibru od 88 do 280mm, rozpoczynając tym II wojnę światową. Jednocześnie załogę Westerplatte zaatakowała kompania SS "Danziger-Heimwehr" i kompania szturmowa piechoty morskiej z pancernika. Atak ten i trzy następne; poprzedzane skoncentrowanym ogniem art. pancernika oraz baterii ciężkiej artylerii z kierunku Wisłoujścia i baterii z kierunku Brzeźna, zostały odparte.

Od 2 IX Niemcy prowadzili ataki poprzedzane na przemian ostrzałem artylerii (w tym baterii haubic 210mm) i nalotami samolot?w nurkujących (eskadra stukas?w; od 4 IX ostrzeliwały Westerplatte r?wnież 2 torpedowce).

6 i 7 IX Niemcy usiłowali podpalić las ropą, podwiezioną drezynami w cysternach. Następnie ściągnęli do walki nowe oddziały (szkolny baon saper?w, oddziały Schutzpolizei i inne formacje), uzyskując prawie dwudziestokrotną przewagę liczebną.

Łącznie w walkach o Westerplatte wzięło udział ok. 3400 żołnierzy niemieckich wyposażonych w 65 dział r?żnego kalibru, ponad 100 km, znaczną liczbę lekkich moździerzy i miotaczy ognia. 7 IX, o godz. 10.15, po nieprzerwanej 7-dniowej walce bohaterska załoga Westerplatte skapitulowała.

Podczas walk o Westerplatte straty niemieckie wyniosły: ok. 300 - 400 zabitych i rannych. Straty polskie to 15 poległych oraz 50 rannych i kontuzjowanych.

Westerplatte przez 7 dni wiązali znaczne siły niemieckie. Przekazywana przez polskie radio wiadomość, że "Westerplatte jeszcze się broni", podtrzymywała na duchu wszystkich Polak?w.

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte realizuje ciekawy program mający na celu ujawnienie prawdy o wydarzeniach z września 1939 roku. Po wojnie władze Polski utrwalały legendę obrońc?w Westerplatte, a szczeg?lnie dow?dcy mjr H. Sucharski, kt?ry miał pochodzenie poprawne polityczne – pochodził z biednej rodziny wiejskiego szewca. Prawda wyglądała inaczej, mjr Sucharskiego, kt?ry chciał poddać Westerplatte musiał zastąpić w obowiązkach kmdr por. Franciszek Dąbrowski.

NEWSLETTER
Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać aktualne informacje o najlepszych ofertach.